NA PEŁNYM MORZU - ON THE HIGH SEAS

KOŃCÓWKA. AKT BEZ SŁÓW

Białostocki Teatr Lalek

autor / written by Sławomir Mrożek

reżyseria / direction: Jacek Malinowski

scenografia / stage design: Michał Wyszkowski

muzyka / music: Marcin Nagnajewicz

inspicjent / stage manager: MirosławJanczuk

obsada/ cast: Ryszard Doliński, Wiesław Czołpiński, Zbigniew Litwińczuk, Krzysztof Pilat, Paweł S. Szymański

czas trwania spektaklu / duration of performance: 60 min.

 

W niezwykle barwnej jednoaktówce Sławomira Mrożka jak w soczewce odbija się cały nasz świat. W sytuacji kryzysowej, trójka bohaterów na dryfującej tratwie walczy o przetrwanie. Biologiczne potrzeby, jak również instynktowne zachowania ujawniają w takich momentach prawdziwą naturę człowieka. Kultura i wykształcone przez stulecia mechanizmy komunikowania się między ludźmi mogą stać się w sytuacjach granicznych pustą formą, która wykorzystywana jest do osiągniecia celów wykraczających poza idee humanizmu. Spektakl utrzymany w konwencji teatru absurdu charakteryzuje się niezwykłym poczuciem humoru. A przy tym w sposób uniwersalny dotyka problemu godności człowieka,jak również powracających traum i demonów naszej rodzimej rzeczywistości.

 

In an extremely colourful one-act play written by Sławomir Mrożek, our whole world reflects as if in a lens. Three characters fight for survival on a drifting raft in a crisis situation. Biological needs as well as instinctive behaviour reveal their true nature. Under such borderline circumstances, culture and communication mechanisms between people -developed over the centuries- can become an empty form that is used to achieve goals that go beyond the ideas of humanism. The performance is kept in the convention of the theatre of absurd, with a unique sense of humour. And at the same time, it touches upon the problem of human dignity as well as recurring traumas and demons of our native reality.

 

Białostocki Teatr Lalek | Białystok Puppet Theatre

POLSKA | POLAND