PATRONI MEDIALNI

Dziękujemy za udzielony patronat medialny następującym Mediom:
 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Festiwal odbywa się pod patronatem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA