IDEA

Czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych "METAMORFOZY LALEK" odbędzie się w dniach 18 czerwca - 19 września 2021 r. w Białymstoku.

Ideą Festiwalu jest przełamanie stereotypów dotyczących postrzegania teatru lalkowego jako teatru dla dzieci. Podczas imprezy prezentowane będą najbardziej wartościowe zjawiska, oryginalne środki ekspresji artystycznej oraz trendy we współczesnym teatrze lalkowym dla dorosłych. Zostanie ukazane szerokie spektrum scenicznej twórczości lalkowej prezentowanej przez wybitnych profesjonalnych twórców oraz artystów młodego pokolenia z kraju i ze świata (w tym m.in. z Czech, Słowenii, Niemiec, Chile itd.).

"METAMORFOZY LALEK" to jedyny w Białymstoku - teatralnej stolicy północno-wschodniej Polski - festiwal teatralny o zasięgu międzynarodowym, prezentujący profesjonalnych twórców teatralnych.

Na realizację Festiwalu pozyskano środki z Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Jest to niekomercyjny projekt - wstęp na wszystkie spektakle będzie bezpłatnyFestiwal jest jednym z pięciu Wydarzeń Kluczowych Miasta Białegostoku wybranym w PROGRAMIE WYDARZEŃ KLUCZOWYCH w ramach „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”