SPONSORZY

Festiwal organizowany jest dzięki środkom z budżetu Miasta Białegostoku oraz wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. / The Festival is organized thanks to the funds from the budget of the City of Białystok and the financial support of the Minister of Culture and National Heritage.


Dofinansowano przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.