SPONSORZY

Na realizację Festiwalu pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 MKiDN


 Miasto Białystok