SPONSORZY

Na realizację Festiwalu pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.