ZNIKAJĄCY MALI LUDZIE

 

Kaunas State Puppet Theatre [Litwa  / Lithuania]
ZNIKAJĄCY MALI LUDZIE / DISAPPEARING LITTLE PEOPLE
 
autorzy / authors:Milda Mičiulytė, Agnė Sunklodaitė, Giedrė Brazytė
reżyseria / direction: Agnė Sunklodaitė
scenografia / stage design: Giedrė Brazytė
muzyka / music: Deividas Gnedinas
cast / obsada: Indrė Endriukaitė, Remigijus Endriukaitis, Audronė Grėbliauskienė, Arvydas Šaučiūnas

Dołącz do twórców tego chwytającego za serce spektaklu, którzy zabiorą cię w urzekającą wizualną podróż przez cenne wspomnienia, przeplatane nierozerwalną więzią miłości do naszych najbliższych.
Rozmowa z dziećmi na nieuniknione tematy, takie jak strata lub poważna choroba, może być trudna. Jak wspieramy naszych bliskich w chorobie? Jak radzimy sobie z uczuciem straty i pustki, gdy żegnamy się z kimś, kogo kochamy? Co się dzieje, gdy nie pamiętamy już twarzy i imion tych, których straciliśmy?
To wzruszające przedstawienie, wykorzystując możliwości teatru cieni, prezentuje inspirujące historie kilku rodzin, oferując świeże spojrzenie na życiowe wyzwania i pomagając nam odkryć światło nawet na najciemniejszym niebie. 
 
Przedstawienie zainspirowane twórczością Elizabeth Mary Cummings – ukochanej australijskiej pisarki i pedagoga dziecięcego – obiecuje poruszyć twoje serce i pozostawić cię z nowo odkrytym poczuciem nadziei i odporności.
 
 
Join creators of this heartwarming performance on a captivating visual journey through cherished memories, all intertwined by an unbreakable bond of love for our dearest ones.
It can be challenging to talk to children about difficult but inevitable topics such as loss or serious illness. How do we support our loved ones during their illness? How do we cope with the feelings of loss and emptiness when we say goodbye to someone we hold dear? What happens when we can no longer remember faces and names of those we have lost?
Through art of shadow theatre, this touching production shares inspiring stories of several families, offering a fresh perspective on life‘s challenges and helping us discover light even in the darkest skies.
The play, inspired by works of Elizabeth Mary Cummings – a beloved Australian children‘s writer and educator, promises to touch your heart and leave you with a newfound sense of hope and resilience.
 
wtorek / Tuesday
20/06, 20:00 – scena główna BTL / main stage BTL
czas trwania spektaklu/ duration of performance: 35 min