UCIEC OD ROZPACZY. ŻYCIE ROMANTYCZNE ZAMKNIĘTE W MONODRAMIE - TO FLEE FROM DESPAIR. ROMANTIC LIFE ENCLOSED IN A MONODRAMA


UCIEC OD ROZPACZY. ŻYCIE ROMANTYCZNE ZAMKNIĘTE W MONODRAMIE

Opolski Teatr Lalki i Aktora

ana podstawie tekstów / based on texts of: Antoni Malczewski, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki

scenariusz / script: Anna Wieczorek

reżyseria / direction: Dorota Bator, Anna Wieczorek

scenografia / stage design: Katarzyna Leks

muzyka / music: Magdalena Gorwa

nagrania/music recording: głos/voice: Aleksandra Mikołajczyk, wiolonczela/violoncello: Olgierd Żemojtel

obsada / cast: Anna WieczoreK

czas trwania: 70

 

Monodram „Uciec od rozpaczy. Życie romantyczne zamknięte w monodramie” to spektakl oparty na literaturze romantycznej, stworzony przez artystów młodego pokolenia. Jest to próba prześledzenia najciekawszych i najistotniejszych znaczeniowo dla późniejszej kultury motywów występujących w epoce, która na zawsze zapisała się w tożsamości narodowej Polaków. Jednocześnie twórcy stawiają sobie za cel przede wszystkim udowodnienie tezy, iż pomimo bardzo wyraźnych kontekstów historyczno-politycznych można tę literaturę czytać dziś uniwersalnie, poszukując tam nie tylko coraz to nowych nawiązań do sytuacji narodu polskiego w pierwszej połowie XIX wieku, ale przede wszystkim człowieka.

 

The monodrama “To flee from Despair. Romantic Life enclosed in a Monodrama ”is a performance based on Romantic literature, created by artists of the young generation. It is an attempt to trace the most interesting and semantically significant motives important for the later culture of the epoch that were forever inscribed in the national identity of Poles. At the same time, the authors aim primarily to prove the thesis that despite clear historical and political contexts, this literature can be read universally today, not only through analysis of new references to the situation of the Polish nation in the first half of the nineteenth century, but also through the analysis of a condition a human being.

 

Opolski TeaTr Lalki I Aktora | Opole Puppet and Actor Theatre

POLSKA | POLAND