SZEWCY

 
      fot. Krzysztof Bieliński
 
Białystok Puppet Theatre / Białystok Puppet Theatre [Polska / Poland]
SZEWCY / THE SHOEMAKERS
 
autor / author: Stanisław Ignacy Witkiewicz
reżyseria / direction: Konrad Dworakowski
opracowanie dramaturgiczne / dramaturgy: Martyna Lechman
scenografia / stage design: Marika Wojciechowska
muzyka / music: Piotr Klimek
obsada / cast: Magdalena Ołdziejewska, Łucja Grzeszczyk, Ewa Żebrowska, Adam Zieleniecki, Paweł S. Szymański, Artur Dwulit, Michał Jarmoszuk, Błażej Piotrowski, Mateusz Smaczny, Piotr Wiktorko
 
Szewcy. Naukowa sztuka ze „śpiewakami” w trzech aktach powstała w latach 1927 – 1934 jako efekt literackich, plastycznych i filozoficznych poszukiwań Witkacego. Dopiero w 1948 r. wydano ją po raz pierwszy, a wystawiono w r. 1957. To ostatni dramat autora, kwintesencja katastroficznej wizji człowieka, władzy, kultury. To wciąż współczesna i nośna polemika nie tylko z kanonem polskiego romantyzmu, ale również z witkiewiczowską teorią Czystej Formy.
 
Szewcy wymykają się łatwej interpretacji czy ocenie, toteż wciąż inspirują do analizy losu jednostki, bezradnej wobec totalitaryzmu i nieuchronnych wynaturzeń każdej władzy. Są sztuką wręcz zatrważająco nowoczesną, profetyczną w obrazie degrengolady systemu wartości i wszelkich dokonań naszej cywilizacji, cywilizacji - jak rewolucja – pożerającej własne dzieci.
 
W ścieżce dźwiękowej wykorzystano fragmenty pieśni „Der Zwerg” Franciszka Schuberta, pieśń tradycyjną „Bandiera rossa” (słowa Carlo Tuzzi) oraz tradycyjną muzykę bawarską.
 

The Shoemakers. The scientific play with “singers” in three acts was created in the years 1927 - 1934 as a result of Witkacy’s literary, artistic and philosophical explorations. It was not published for the first time until 1948 and was staged in 1957. This is author’s last drama, the quintessence of a catastrophic vision of man, power and culture. It is still a contemporary and powerful polemic not only with the canon of Polish Romanticism, but also with Witkiewicz’s theory of Pure Form.
 
The Shoemakers elude easy interpretation or assessment, and so they continue to inspire both – an analysis of fate of the individual, who is helpless against totalitarianism and inevitable perversions of every authority. It is truly terrifyingly modern art –  prophetic in the image of degradation of the system of values and all the achievements of our civilization, a civilization which – like a revolution – devours its own children.
 
The soundtrack uses fragments of the song “Der Zwerg” by Franz Schubert, traditional song “Bandiera rossa” (words by Carlo Tuzzi) and traditional Bavarian music.
 
piątek / Friday
16/06, 18:00 – scena kameralna BTL / studio stage BTL
czas trwania spektaklu / duration of performance: 100 min
 
 
     fot. Krzysztof Bieliński