SNOWBALL

 

Divadlo Alfa [Czechy / Czech Republic]
SNOWBALL

scenariusz i reżyseria / script and direction: Jacek Malinowski
scenografia / stage design: Michał Wyszkowski
muzyka / music : Marcin Nagnajewicz
video: Katarzyna Zabłocka
obsada / cast: Andrea Ballayova, Kristina Frankova, Lenka Lupinkova Valkova, Radka Maskova, Daniel Horecny, Josef Jelinek, Robert Kroupar

SNOWBALL może oznaczać śnieżną kulę ale także informacyjną zbitkę treści, która staje się coraz większa i spada na nas nagle, jak lawina... Może być też grą w zimowej scenerii pełną atrakcji i dziwnych zdarzeń. Spektakl bawi się z tymi znaczeniami. Jego bohaterowie poruszają się w sferze gier, programów komputerowych, youtuberów, SF oraz celowo zmanipulowanych informacji i faktów. A wszystko to w świecie nastolatków i ich problemów. Kim jest tajemniczy Player999? Co takiego pojawiło się w okolicy miasteczka? Komu przysporzy to sławy, a komu majątku?
 
Spektakl powstał w ramach międzynarodowego projektu ConnectUp, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

SNOWBALL can be treated literally, but also as an information cluster that gets bigger and bigger and falls on us suddenly, like an avalanche... It can also be a game in a winter scenery full of attractions and strange events. The performance is playing with these meanings. The characters move in the sphere of games, computer programs, youtubers, SF and deliberately manipulated information and facts. And all this in the world of teenagers and their problems. Who is mysterious Player999? What happened around the town? Whom will it bring fame? Whom will it bring wealth?
 
The performance was created as part of the international ConnectUp project, co-financed by the European Union within Creative Europe program.

czwartek / Thursday
22/06, 20:00 – scena główna BTL / main stage BTL
czas trwania spektaklu/ duration of performance: 75 min