ROMANS - ROMANCE


pomysł / concept: Natalia Sakowicz

tekst / text: Zuzanna Bojda

lalka / puppet: Olga Ryl-Krystianowska
ruch sceniczny / stage movement: Iza Szostak

muzyka / music: Maciej Cempura

reżyseria świateł / lighting design: Maciej Iwańczyk

obsada / cast: Natalia Sakowicz

czas trwania spektaklu / duration of performance: 70 min.

 

Jestem obietnicą przygody, ekscytującą podróżą w nieznane. Nie wiesz, co cię czeka. Oderwij się od szarej rzeczywistości i popłyń ze mną do lepszego miejsca, gdzie jest przyjemniej, gdzie możesz i czujesz więcej. Odpręż się. Niczym się nie martw. Spełnię twoje najskrytsze marzenia. Czego pragniesz? Ulgi? Wolności? Siły? Dam ci to wszystko, tylko złap mnie, ściśnij, weź ze sobą do domu. Zatraćmy się razem. Cin cin! Za miłość! Za nas!


I am the promise of adventure, an exciting journey into the unknown. You don't know what awaits you. Release yourself from your mundane life and sail with me to a better place, where it is more pleasant, where you can more and you feel more. Relax. Don't worry about anything. I will make your innermost dreams come true. What do you long for? Relief? Freedom? Strength? I'll give it all to you, just grab me, squeeze me, take me home. Let's get lost together. Cin cin! To love! To us!

 

Natalia Sakowicz

POLSKA | POLAND