ROMANS PERLIMPLINA I BELISTY - THE LOVE OF DON PERLIMPLIN AND BELISA


ROMANS PERLIMPLINA I BELISY

Teatr Okno

inspirowany dramatem F.G. Lorki / inspired by the drama of F.G. Lorca

spektakl zrealizowany w Teatrze „Okno” / performance realized in the “Okno” Theatre

scenariusz, reżyseria / script, direction: Krzysztof Zemło

scenografia / stage design: Ewa Zemło

muzyka / music: Maciej Szymanowicz

obsada / cast: Magdalena Kiszko, Krzysztof Zemło

czas trwania spektaklu / duration of performance: 40 min.

 

Poznanie zjawiska ograniczamy do poznania zmysłowego. Szczególnie to, co widzimy ma tak wielki wpływ na nasz stosunek do danej rzeczy, że jedynie zasłonięcie jej może prowadzić do poznania jej istoty. W spektaklu leciwy Perlimplin udziela swojej młodziutkiej żonie Belisie „lekcji miłości”. Udowadnia, że ważniejszym i ciekawszym od widocznego ciała jest wnętrze.

W realizacji tej wykorzystujemy technikę teatru cieni.

Cały świat dramatu zamknęliśmy w ramce o wymiarach 100x90cm i nadaliśmy mu formę obrazka. W tej przestrzeni podczas czterdziestominutowego spektaklu występuje ok. 30 lalek cieniowych. Odtwarzana na żywo muzyka buduje nastrój, podkreśla poetyckie i komiczne walory przedstawienia.

 

The cognition of a certain phenomenon is usually limited to sensual cognition. What we see has often such a great influence on our attitude towards a certain thing that only the act of covering it can lead to knowing its essence. In the performance, the old Perlimplin gives his young wife Belisa a "lesson of love", which proves that the human inside is more important and interesting than the visible body. We use the technique of shadow theatre in the performance.

We enclosed the whole world of drama in a 100x90cm frame and gave it the form of a picture. About 30 shadow puppets appear in this space during the 40-minute spectacle. The music played live builds the atmosphere and emphasizes both poetic and comic features of the performance.

 

TEATR OKNO | OKNO THEATRE

POLSKA | POLAND