POŻEGNANIE JESIENI - FAREWELL TO AUTUMN


POŻEGNANIE JESIENI

Teatr Malabar Hotel

autor / written by: Stanisław Ignacy Witkiewicz

reżyseria / direction: Maria Żynel
scenografia, kostiumy, lalki / stage design, costumes, puppets: Marcin Bikowski
muzyka / music: Jacek Mazurkiewicz
obsada / cast: Maria Robaszkiewicz, Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski

czas trwania spektaklu / duration of performance: 90 min.

 

POŻEGNANIE JESIENI to katastroficzna wizja społeczeństwa oddającego się w objęcia totalitaryzmu. Bohaterowie rozpięci między dwoma jesieniami przez jeden krótki rok doświadczają kryzysu sztuki, filozofii i religii, który zmiata z powierzchni ziemi świat, jaki dotąd znali. Na tym tle oglądamy erotyczne przygody Atanazego Bazakbala, Heli Bertz i Jędrusia Łochojskiego, którzy próbują chwytać się każdej szansy na przetrwanie i poprawę losu.

Kultową powieść Witkacego opowiadamy z perspektywy Izabeli Czajki Stachowicz vel Beli Hertz - pierwowzoru demonicznej Heli, która faktycznie przeżyła spełnienie katastrofizmu zapisanego przez Witkiewicza. Bela uchwycona w muzeum potworności Witkacego wraca pamięcią do tamtej Warszawy i tamtej jesieni. Mamy nadzieję, że diametralnie różnej od obecnej.


FAREWELL TO AUTUMN is a catastrophic vision of a society embraced in totalitarianism. Stretched between two autumns, for one short year, the characters experience a crisis of art, philosophy, and religion that wiped out the world they had known so far. In such circumstances, we observe the erotic adventures of Atanazy Bazakbal, Hela Bertz and Jędrus Łochojski, who try to seize every chance to survive and improve their fate.

We tell Witkacy's iconic novel from the perspective of Izabela Czajka Stachowicz vel Bela Hertz - the prototype of demonic Hela, who actually experienced the catastrophe written by Witkiewicz. Bela, captured in the museum of Witkacy's monstrosities, returns to that Warsaw and that autumn. We hope she is radically different from the one we know today.

 

Teatr Malabar Hotel | Malabar Hotel Theatre

POLSKA | POLAND