PODRÓŻ DOBREGO HANSA BÖHM PO EUROPIE - THE JOURNEY OF GOOD HANS BÖHM THROUGH EUROPE

PODRÓŻ DOBREGO HANSA BÖHM PO EUROPIE

Alfa Divadlo

autor / written by: Tomsa Legierski, Petra Kosová, ALFA Theatre collective
reżyseria / direction: TomsaLegierski
scenografia / stage design: Karel Czech
muzyka / music: Daniel Čámský
obsada / cast: Martina J. Hartmannová, Daniel Horečný, Josef Jelínek, TomášJereš, Robert Kroupar, LenkaLupínková, Radka Mašková, Marie Mrázková

czas trwania spektaklu / duration of performance: 65 min.

 

Nie-bohater z małego miasteczka położonego w zachodnich Czechach (Holýšov) doświadcza życiaw rozdartej wojną Europie Środkowej. Po wojnie jego sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Pomimo wszelkich wysiłków, by znaleźć wspólny język, grupy ekstremistyczne są nadal obecne w każdym kraju, próbując wydobyć różnice, które podzielą ludzi jeszcze bardziej. Natomiast nasz Hans Böhm jest symbolem połączenia. Urodził się w małym zachodnio-czeskim miasteczku w czesko-niemiecko-belgijskiej rodzinie i dzięki umiejętnościom językowym i niezwykłej determinacji przeżył niebezpieczną i nieprzewidywalną podróż po Europie w czasie wojny. Będąc jeszcze bardzo młodym i niedoświadczonym człowiekiem, musiał zmierzyć się z niebezpiecznymi wpływami ideologicznymi. Został oddzielony od kochającej rodziny. Wiele razy jego życie znajdowało się w niebezpieczeństwie. Popełniał błędy, ale dzięki wielokulturowemu pochodzeniu, był w stanie zaakceptować i zrozumieć ludzi z różnych kręgów kulturowych, a nawet postrzegać ich jako przyjaciół.


A non-character from a small town in western Bohemia (Holýšov) experiences life in the war-torn Central Europe and after the war his situation continues to complicate.

Despite all efforts to find a common language, extremist groups are still present in every country, trying to point out the differences between nations. Our Hans Böhm, on the other hand, is a symbol of connection. He was born in a small West Bohemian town in a Czech-German-Belgian family and, thanks to his language skills and strong determination, was able to survive a dangerous and unpredictable journey through war-time Europe. Being still very young and inexperienced, he had to face dangerous ideological influences. He was separated from a loving family. His life was in danger. He was making mistakes, but thanks to the multi-cultural environment which he came from, he was able to accept and understand people from different cultural backgrounds and perceive them as friends.

 

Alfa Divadlo | Alfa Theatre

CZECHY | CZECH REPUBLIC