PIASKOWNICA - SANDBOX


autor / written by Michał Walczak

reżyseria / direction: Mateusz Tymura

scenografia, multimedia / stage design, multimedia: Sebastian Łukaszuk

muzyka / music: Adam Frankiewicz

inspicjent / stage manager: Błażej Piotrowski

obsada/ cast: Agata Soboczyńska, Błażej Piotrowski

czas trwania spektaklu / duration of performance: 80 min.

 

To historia o niedojrzałości przebranej za dojrzałość.

To historia o nieustannym mijaniu się w relacjach.

To historia o braku komunikacji nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z samym sobą.

Czy umiemy odkryć własne potrzeby i pragnienia, czy umiemy je rozpoznać, nazwać, zrozumieć?

Czy umiemy je pogodzić z potrzebami drugiej osoby?

Człowiek to tykająca bomba. Czy spustoszy to co dookoła, czy raczej wybuchnie wewnątrz?

A może ta bomba okaże się niewypałem i ogarnie nas niewysłowiony smutek.

 

It is a story of immaturity disguised as maturity.

It is a story about incompatible relationships.

It is a story about lack of communication not only with other people, but also with oneself.

Can we discover our own needs and desires, can we recognize them, name them and understand them?

Can our needs go in tune with the needs of others?

Human being is a ticking bomb. Will it ravage what is outside or will it explode inside?

Or perhaps this bomb will turn out to be a bummer and we will be overwhelmed by unspeakable sadness.

 

Białostocki Teatr Lalek | Białystok Puppet Theatre

POLSKA | POLAND