OSTATNIA SZTUCZKA GEORGESA MELIESA - GEORGES MELIES’ LAST TRICK


OSTATNIA SZTUCZKA GEORGESA MÉLIÈSA

Divadlo Drak

autor / written by: JiříHavelka,Marek Zákostelecký

scenariusz / script: Dominika Špalková

reżyseria/ direction: JiříHavelka

scenografia / stage design: Marek Zákostelecký

muzyka/ music: Dva (BáraKratochvílová, Jan Kratochvíl)

reżyseria dźwięku / sound design: JiříTulach

reżyseria świateł / lighting design: Filip Poskonka, Jiří Marek

technika/ technicians: Lukáš Marek, Roman Pĕnička, Miloš Zlobický, Davis Ledvinka

multimedia: JindřichPavlíček

obsada / cast: Luděk Smadiš, Milan Hajn, Jan Popela, Šimon Dohnálek, Johana Vavřínová 

czas trwania spektaklu / duration of performance: 50 min.

 

Spektakl jest inspirowany barwnym życiem i pracą pioniera kinematografii GeorgesaMélièsa, którego cechowała niewiarygodnie bogata wyobraźnia. Czarodziejskie sztuczki, które Méliès wykorzystał jako pierwszy w sztuce filmowej, do dziś zachwycają publiczność siłą artystycznego wyrazu.
Przedstawienie zabierze nas do niezwykłego świata magii, magików i ich trików. Nawet śmierć pojawia się na krótko w pełnym fantazji świecie Mélièsa, ponieważ taśma filmowa, iluzja i fantastyka są bronią, która może zwalczyć nawet kostuchę. Czy na pewno? Dowiemy się tego z historii o fascynującym życiu największego filmowego magika.

 

The performance is inspired by the remarkable life story and work of cinema pioneer Georges Méliès, bestowed with extraordinarily rich imagination.  Magic tricks, which Méliès managed to use as the first one in the cinema, still retain their visual poetry. He had particularly many followers. The Meliés world of imagination is boundless and  resists even death, while – as it turns out – celluloid illusion and fantasy can even beat the Grim Reaper itself … Or perhaps not? We will find out at the end of the journey through the fascinating story of one of the greatest film magicians of all times.

 

DivadloDrak | Drak Theatre

CZECHY | CZECH REPUBLIC