KWIAT PAPROCI

 
      fot. Magdalena Rybij

 
Teatr Latarnia / Latarnia Theatre [Polska / Poland]

KWIAT PAPROCI / FERN FLOWER

Spektakl na podstawie baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego. / Performance based on a fairy tale by Józef Ignacy Kraszewski.

reżyseria / direction: Mateusz Tymura

muzyka / music: Zbigniew Rusiłowicz

scenografia / stage design: Sylwia Maciejewska

obsada / cast: Paula Czarnecka, Paulina Karczewska, Błażej Piotrowski, Zbigniew Rusiłowicz,

Błażej Twarowski

technika / technicians: Michał Chrzanowski, Mateusz Tymura


Widowisko zostało zrealizowane na podstawie pięknej baśni Ignacego Kraszewskiego „Kwiat paproci” opartej na polskiej tradycji Nocy Świętojańskiej. Główny bohater - Jacuś w drodze po tytułowy kwiat, w drodze ku dorosłości, mierząc się z leśnymi strachami oraz własnymi słabościami stanie przed kluczowym pytaniem - gdzie jest prawdziwe szczęście?
 
W mrocznym, leśnym świecie można się zagubić, przestraszyć, ale i spotkać z sobą samym. Podczas takiej wędrówki mamy szansę odnaleźć prawdę o wartościach i relacjach. W dzisiejszym pędzie nie chcemy przyglądać się własnym mrokom... a może warto? Pośród wielu opowieści, które serwuje nam współczesna popkultura, ta stara, słowiańska baśń zdecydowanie wyróżnia się głębią, a także zakończeniem bez znieczulającego "happy endu". Finał opowieści o Jacusiu jest tragiczny, prawdziwy... i właśnie przez to tak poruszający.
 
Przedstawienie „Kwiat paproci” emanuje ludową wrażliwością. Widz ma tu okazję w niezwykłej bliskości usłyszeć, dotknąć, zobaczyć, poczuć i być częścią świata przedstawionego. Scenografia została wykonana m. in. z naturalnych materiałów znalezionych podczas wędrówek po Puszczy Knyszyńskiej na Podlasiu, gdzie mieści się wieś Borki, w której powstawał spektakl. Muzyka jest grana i tworzona na żywo na tradycyjnych instrumentach, na których grają aktorzy i muzykanci - członkowie zespołu (przedwojenne cymbały, akordeon, baraban itd.) i jest wzbogacona o efekty elektroniczne i elektroakustyczne. 
 
W spektaklu zabawa miesza się z poezją, żart z patosem, a stara jak świat opowieść przynosi nam wielką, prostą mądrość, której tak bardzo potrzeba we współczesnym skomplikowanym świecie.
 
 
The performance was based on a beautiful fairy tale entitled “Fern Flower” written by Ignacy Kraszewski based on the Polish tradition of Midsummer Night. The main character – Jacuś, on his way to the title flower, on his way to adulthood, facing forest fears and his own weaknesses, will face the key question - where is true happiness?
 
It is easy to get lost in the dark world of the forest. One can get scared, but also can meet oneself. During such a journey, we have a chance to find the truth about values and relationships. In today’s rush, we do not want to look at our own darkness... but perhaps it is worth to do it? Among many stories that modern pop culture serves us, this old Slavic fairy tale definitely stands out for its depth and ending without an anesthetic “happy end”. The finale of Jacuś’s story is tragic, true... and that is what makes it so moving.
 
“Fern Flower” is filled with folk sensibility. Here, the spectator has the opportunity to hear, touch, see, feel and be part of the presented world in unusual closeness. The stage design was made from natural materials found while hiking in Knyszyn Forest in Podlasie region, where the village of Borki, where the performance was created, is located. Music is played and created live on traditional instruments played by actors and musicians - members of the ensemble (pre-war dulcimer, accordion, baraban etc.) and is enriched with electronic and electroacoustic effects.
 
In the performance, fun is mixed with poetry, joke mixes with pathos, and a story as old as the world brings us great, simple wisdom, which is so much needed in today’s complicated world.

piątek / Friday
23/06, 21:00 – plener / open-air
czas trwania spektaklu / duration of performance: 70 min
 
    
fot. Magdalena Rybij