KOŃCÓWKA. AKT BEZ SŁÓW - ENDGAME. ACT WITHOUT WORDS


KOŃCÓWKA. AKT BEZ SŁÓW

Białostocki Teatr Lalek

autor / written by Samuel Beckett

przekładtekstu / translation of text: Julian Rogoziński

reżyseria / direction: Bogdan Michalik

asystentreżysera / assistant director: Michał Jarmoszuk

scenografia / stage design:Pavel Hubička

konsultacje / consultations: LesławPiecka

inspicjent / stage manager: MirosławJanczuk / Piotr Wiktorko

obsada / cast: Łucja Grzeszczyk, Ryszard Doliński, Artur Dwulit, Michał Jarmoszuk

czas trwania spektaklu / duration of performance: 100 min.

 

Spektakl realizowany w oparciu o arcydzieła dramaturgii XX wieku autorstwa mistrza teatru absurdu i czarnej komedii - Samuela Becketta. Przedstawienie w groteskowy sposób podejmuje problem starości, zmierzchu cywilizacji i wartości, jakie budowały humanistyczną wizję świata.

 

The performance is based on a masterpiece of twentieth-century drama written by  Samuel Beckett  - master of theatre of absurd and black comedy. The performance in a grotesque way brings up a topic of senility, decline of civilization and values that built a humanistic vision of the world.

 

Białostocki Teatr Lalek | Białystok Puppet Theatre

POLSKA | POLAND