HASHTAK WITKACY

(Hashtak) Witkacy | Spider Demon Massacre | fot. Ewa Krajewska / Teatr Dramatyczny w Białymstoku


(HASHTAK) WITKACY

Spider Demon Massacre

adaptacja, reżyseria, muzyka, scenografia / adaptation, direction, music, stage design: Patryk Ołdziejewski

kostiumy / costumes: Elżbieta Wysocka

choreografia / choreography:Magdalena Dąbrowska

opieka artystyczna / artisticguidance: Marcin Bartnikowski

obsada / cast: Magdalena Dąbrowska, Kamila Wróbel-Malec, Dawid Malec, Patryk Ołdziejewski

czas trwania spektaklu / duration of performance: 90 min.

 

„(HashTak) Witkacy” to autorski projekt Patryka Ołdziejewskiego współtworzony przy wsparciu grupy Spider Demon Massacre, realizowany na podstawie tekstu „Narkotyki” Stanisława Ignacego Witkiewicza, dzięki Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla młodych twórców.

Spider Demon Massacre to grupa składająca się z aktorów podejmujących próbę muzykowania i oddziaływania na pokładach emocjonalnych ludzi zdeterminowanych szarzyzną codzienności. Witkacy opisał w swoim dziele psychiczne skutki narkotyków i idących z nimi w parze nałogów, natomiast my pragniemy zgłębić psychikę i dojść do fizyczności oddziaływania wyniszczających substancji. W dzisiejszym świecie, substancje odurzające to ogromny problem i nie możemy przechodzić obok niego obojętnie. Zatem spotkajmy się i razem przeżyjmy coś, co pozwoli nam parę minut dłużej żyć na tej ziemi.

 

"(HashTak) Witkacy" is an original project created by Patryk Ołdziejewski, co-created with the support of the Spider Demon Massacre group. It is based on the text of "Narcotics" written by Stanisław Ignacy Witkiewicz and was created thanks to the scholarship of the President of the City of Białystok granted to young artists. Spider Demon Massacre is a group of actors who try to make music and work on people’s emotions determined by the dullness of everyday life. In his work, Witkacy described psychological effects of drugs and addictions that go hand in hand with them, while we want to explore the human psyche and analyze physical impact done by those destructive substances. In today's world, intoxicating substances are a huge problem and we cannot ignore it. So let's meet and experience something together that will allow us to live a few minutes longer on this Earth.

 

 

Spider Demon Massacre

POLSKA | POLAND 


(Hashtak) Witkacy | Spider Demon Massacre | fot. Ewa Krajewska / Teatr Dramatyczny w Białymstoku