EH MAN HE


EH MAN HE

Zero en Conducta

reżyseria i choreografia / direction and choreography: Julieta Gascón, José Antonio Puchades (Putxa)

asystentchoreografa / choreography assistant: David Maqueda

lalki / puppets: Mina Trapp

kostiumy / costumes: Claudia Fascio

muzyka, reżyseria dźwięku / music, sound design: Bob Gonzales

obsada / cast: Amok Cor, Elena Lalucat, Pino Stainer, Julieta Gascón, José Antonio Puchades (Putxa)

czastrwaniaspektaklu / duration of performance: 60 min.

 

W dawnych czasach osoba posiadająca kilka duchów była nazywana „Eh man hé” w indiańskiem języku Cheyenne. To historia człowieka i jego pięciu duchów. Nolan to marionetka, której życie całkowicie zależy od pięciu animatorów, którzy ożywiają jego ciało, emocje i wyobraźnię. Za każdym razem, gdy budzi się do życia, nasz bohater, który nie wie, że jest marionetką, zadaje sobie pytanie: Co przywraca mnie do życia? Czym jest moja wolna wola? Czy moje emocje są prawdziwe? Jak mogę sam oddychać? Jego towarzyszami w poszukiwaniu odpowiedzi są wątpliwości i lęki, ale przede wszystkim odwaga i pragnienie wolności, które pozwalają mu wyruszyć w drogę ku spełnieniu własnych nadziei i marzeń.

 

In the old times, a person with several spirits was called “Eh man hé” in the Native American Cheyenne language. It is the story of a man and his five spirits. Nolan is a puppet whose life depends entirely on five animators, who are bringing to life his body, emotions and imagination. Every time he comes to life, our protagonist who doesn´t know that he is a puppet, asks himself: What is it that brings me back to life? What is my free will? Are my emotions real? How can I breathe by myself? His companions – in his search for answers – are doubts and fears but above all courage and desire for freedom, which allow him to set off on a path to fulfill own hopes and dreams.

 

ZERO EN CONDUCTA

HISZPANIA | SPAIN