Strony

DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY

DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

[ENGLISH BELOW]

adaptacja i reżyseria: Agnieszka Błaszczak
scenografia: Joanna Kubik
muzyka: Paweł Rychert i Jakub Grzybek
multimedia:  Wojciech Broszczak
światła:  Filip Niżyński
obsada: Paweł Kuźma, Jakub Grzybek

Spektakl stanowi luźną interpretację opowiadania Ernesta Hemingway`a „Stary człowiek i morze”. Bazując na oryginalności opowieści o samotności, heroicznym oddaniu sprawie i wielkiej wytrwałości w dążeniu do celu, sztuka opowiada nową historię, która rozgrywa się tuż obok nas.

Główny bohater nie mieszka w kubańskiej wiosce, jak u Hemingway`a lecz przebywa w szpitalu. Zapomniany przez rodzinę i najbliższych przyjaciół wyrusza w swój ostatni rejs, w którym towarzyszy mu młody pielęgniarz.

"Dzień osiemdziesiąty piąty" porusza uniwersalne kwestie, takie jak strach przed śmiercią i nieznanym, podkreślając jednocześnie, jak ważne jest wyzbycie się lęków i dążenie do obranego celu. To międzypokoleniowy obraz relacji, ukazujący jej piękno i szczerość intencji.

Spektakl Agi Błaszczak wykorzystuje różnorodne środki artystycznego wyrazu. Znajdziemy w nim elementy teatru cieni, animację przedmiotu, pantomimę, projekcje multimedialne oraz muzykę generowaną i miksowaną na żywo.

Czas trwania spektaklu: 50 min.


[ENGLISH]

DAY EIGHTY FIVE

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

adaptation and direction: Agnieszka Błaszczak
scenography: Joanna Kubik
music: Paweł Rychert i Jakub Grzybek
multimedia:  Wojciech Broszczak
lighting design:  Filip Niżyński
cast: Paweł Kuźma, Jakub Grzybek 

The performance is a loose interpretation of Ernest Hemingway’s “The old Man  and the sea”. Basing on the originality of the story and its main themes – loneliness, heroic devotion and great persistence in achieving one’s goals, the performance tells a new story, which happens next to us.

The main character does not live in a Cuban village, as it is in Hemingway’s story, but stays in the hospital. Forgotten by own family and closest friends, he puts out to sea accompanied by a young male nurse.

“The eighty fifth day” touches upon universal issues – fear of death and the unknown and at the same time it emphasizes, how important it is to offload fears and to follow one’s aims. It is an intergenerational picture of relations, presenting beauty and sincerity of intentions.

Aga Błaszczak’s performance uses diverse means of artistic expression. The elements of shadow theatre, object animation, pantomime, multimedia projections as well as generated and mixed live music are to be found in the performance.

Duration of performance: 50 min.