CASANOVA


na podstawie utworów / based on works of Giovanni Giacomo Casanova

przekładtekstu / translation of text: Tadeusz Evert

adaptacja i reżyseria / adaptation and direction: Maria Wojtyszko, Jakub Krofta

scenografia / stage design: Matylda Kotlińska

muzyka / music: Marcin Nagnajewicz

inspicjent / stage manager: Wiesław Czołpiński

obsada / cast: Łucja Grzeszczyk, Grażyna Kozłowska, Agata Soboczyńska, Izabela Maria Wilczewska, Krzysztof Bitdorf, Wiesław Czołpiński, Michał Jarmoszuk, Błażej Piotrowski

czas trwania spektaklu / duration of performance: 90 min.

 

Casanova był człowiekiem oczytanym, niezwykle bystrym i odważnym. W świecie, gdzie pozycja towarzyska znaczyła wszystko, nie znajdował się wcale na szczycie drabiny społecznej. Jako syn komediantów nieustannie aspirował do arystokracji, ale nie posiadał żadnego kapitału – wszystko, do czego doszedł osiągnął własnym sprytem, zaradnością i urokiem osobistym. Nieraz tracił wszystkie pieniądze i choć uwielbiał wystawne życie, to ostatecznie dobra materialne mniej się dla niego liczyły niż wolność i przygoda.

 

Casanova was a well-read man, extremely bright and brave. In a world where the position in the society meant everything, he was not at the top of the social ladder at all. As the son of comedians, he constantly aspired to aristocracy, but did not own any capital - everything he achieved was through his own cleverness, resourcefulness and personal charm. More than once did he lose all his money, and although he loved a lavish life, material goods mattered less to him than freedom and adventure. 

 

Białostocki Teatr Lalek | Białystok Puppet Theatre

POLSKA | POLAND