BAJKI ROBOTÓW - FABLES FOR ROBOTS

 


BAJKI ROBOTÓW - FABLES FOR ROBOTS

Miejski Teatr Miniatura

na podstawie utworów / based on works of Stanisław Lem

adaptacja, inscenizacja, reżyseria / adaptation, inscenization, direction: Romuald Wicza-Pokojski

asystent reżysera / director'sassistant: Piotr Srebrowski

muzyka / music: Andrzej Smolik

obsada / cast: Wioleta Karpowicz, Magdalena Żulińska, Piotr Srebrowski, Krystian Wieczyński

czas trwania spektaklu / duration of performance: 80 min.

 

BAJKI ROBOTÓW to historie, które opowiadają sobie roboty. Z nich dowiadują się o kosmosie i zjawiskach w nim zachodzących - gwiazdach, planetach i czarnych dziurach - ale także o elektrycerzach, bladawcach i murkwiach. Bajki opowiadają o tym, że najważniejszymi siłami działającymi w kosmosie są uczucia, a najsilniejszym z nich jest miłość. Pokazują, że nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka.

 

FABLES FOR ROBOTS are stories which robots tell each other. From these stories they learn about space and the phenomena which occur in it – stars, planets, black holes – but also about electroknights and palefaces. The fables tell us that the most important forces which rule the cosmos are feelings and the strongest of them is love. They show that science explains the world but only art can help you come to terms with it. 

 

MIEJSKI TEATR MINIATURA | MINIATURA CITY THEATRE

POLSKA | POLAND