DEBATA: OD AWANGARDY DO KLASYKI

DEBATA: 

OD AWANGARDY DO KLASYKI.

TEATR LALEK DLA DOROSŁYCH


Termin: 21 czerwca (środa), godz. 12.00 – 13.30.


Debata, na którą zapraszamy na Małą Scenę Białostockiego Teatru Lalek, koncentrować się będzie na zagadnieniu doświadczeń XX-wiecznej awangardy dla sztuki współczesnego teatru lalek kierowanego do widza dorosłego. Uczestnicy wychodząc od źródeł tkwiących w nowych kierunku w sztuce, które poszukiwały innego, atrakcyjniejszego języka wyrazu, przypomną najistotniejsze postaci i zjawiska teatralnej awangardy w polskim teatrze lalek oraz porozmawiają o znaczeniu awangardowego dziedzictwa dla współczesnego teatru ożywionej formy. O ile pewne rozwiązania estetyczne wypracowanie przez awangardę dzisiaj mają już wartość czysto historyczną, o tyle etos eksperymentatorstwa i zaangażowania, który silnie określał grupy powstające po I wojnie światowej, wciąż wydaje się atrakcyjny dla współczesnych twórców, zwłaszcza kierujących swoją pracę do widzów dorosłych.

Debatę poprowadzi Karol Suszczyński - teatrolog, recenzent i krytyk teatralny, absolwent wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie i Wydziału Sztuki Lalkarskiej  Akademii Teatralnej w Białymstoku, gdzie pracuje na stanowisku asystenta. W Instytucie Badań Literackich PAN przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą lalkowości dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza, prekursora polskiej awangardy, zatytułowaną Witkacy w teatrze lalek. Od inspiracji do inscenizacji. W 2015 pod jego redakcją wyszła książka „Nasz BTL. Festiwale” opisująca historię festiwali lalkarskich organizowanych przez Białostocki Teatr Lalek. Współpracuje z czasopismami „Teatr Lalek” i „Scena”.  Sekretarz Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy.

W debacie udział wezmą:

- prof. dr hab. Małgorzata Leyko - historyk teatru, teatrolog, kierowniczka Katedry Dramatu i Teatru a także prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytety Łódzkiego ds. Studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kulturoznawstwo. Autorka książek „Teatr w krainie utopii. Monte Verità, Mathildenhöhe, Hellerau, Goetheanum, Bauhaus” oraz „Reżyser masowej wyobraźni. Max Reinhardt i jego »teatr dla pięciu tysięcy«” a także licznych monografii i opracowań wydanych w językach polskim, angielskim i niemieckim. Publikuje m.in. w „Dialogu”, „Teatrze”, oraz „Pamiętniku Teatralnym”. W zawodowej karierze kierowała licznymi zespołami badawczymi. Była także kierownikiem literackim Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

- dr hab. Halina Waszkiel - badaczka teatru, teatru lalek oraz dramaturgii lalkowej, profesor Akademii Teatralne w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Autorka książek „Dramaturgia polskiego teatru lalek” oraz „Trudne lata. Teatr warszawski 1815-1868” a także licznych esejów, artykułów i recenzji publikowanych w czasopismach „Teatr Lalek”, „Teatr” czy „Dialog”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Teatru oraz Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy.

- dr Marzenna Wiśniewska - teatrolog, adiunkt w Zakładzie Dramatu i Teatru Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2001 - 2011 kierowniczka literacka Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu. Jest współautorką i redaktorką książki  „60 lat Teatru Baj Pomorski 1945-2005”, współredagowała monografie: „Teatr wśród mediów”, „Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów” oraz „Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży”. Regularnie publikuje na łamach kwartalnika „Teatr Lalek” (należy do Rady Programowej pisma) oraz miesięcznika „Teatr”. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Od 2016 r. kieruje zespołem badawczym w projekcie "Dorman. Archiwum Otwarte" realizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

- dr Joanna Hrk - publicystka, fotograf, scenograf teatralny, ilustrator, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki oraz Wydziale Tkaniny i Ubioru. Autorka obszernej publikacji naukowej „Jedność sztuki. Jedność teatru”, wydanej w 2014 z okazji 66-lecia Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (którego jest pracownikiem) oraz współautorką książki „Spotkania wyobraźni”. Jej dorobek publicystyczny obejmuje przeszło 200 artykułów, przygotowała też ponad 300 ilustracji do kilkudziesięciu książek. Jej prace prezentowane były na ponad 30 wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych - Polskiej Sekcji IBBY.

- Lucyna Kozień - krytyk teatralny, redaktor naczelna pisma „Teatr Lalek”, dyrektor Teatru Lalek Banialuka oraz Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej. Autorka sztuk i adaptacji scenicznych wystawianych w bielskiej Banialuce. Autorka kilkunastu publikacji książkowych z zakresu teatru oraz licznych artykułów, tekstów i recenzji w czasopismach „Animator”, „Teatr Lalek”, „Beskidzki Informator Kulturalny”, „Scena”, „Sztuka dla Dziecka”, „Teatr”, „Wokół teatru” oraz „Relacje-Interpretacje”.